Logo

Història > Dècada 1968-1980 > Junta 1975-1980 / Pere Bescós Puig
Tornar a la pàgina anterior

Pere Bescós Puig

Junta 1975-1980

President Pere Bescós Puig
Equip Sr. Felipe
Sr. Segundo
Sr. Miró
Sr. Matas
Sr. Traveria
Sr. Menchón
Sr. Gómez
Sr. Julià
Sr. Pérez
Sr. Prat
Sr. Pla
Sr. Carreras
Pere Bescós Puig
Pere Bescós Puig

El 28 de febrer de 1975 es celebra l’assemblea general en la que un nou equip es disposa a recollir el repte de portar 4 anys més les regnes del club. El sr. Pere Bescós es l’escollit. La nova junta queda formada, sota la presidència de Bescós, pels srs. Felipe, Segundo, Miró, Matas, Traveria, Menchon, Gómez, Julià, Perez, Prat, Pla i Carreras.

Amb les piles carregades, el Sr. Bescós comença per comprar arxivadors per ordenar papers i recordant als escafandristes la prohibició explicita de portar fusell en les immersions – aquest advertiment va semblar premonitori, dons un parell d’anys mes tard es va rebre una denuncia del Sr. Eduard Ametlla contra bussejadors nostres atrapats en aquesta situació il·legal -. També dona a conèixer la nova junta a totes les entitats i organitza un curs de busseig. Fa un sopar homenatge al president sortint, ordena el pagament de les factures pendents, obre una porta a nous ingressos creant la fi gura del soci protector, adquireix eines per poder arranjar les petites avaries que es puguin produir sense despeses externes i amb aquestes mesures dona per tancada l’etapa anterior i enceta el seu mandat.

Com es pot veure es un començament ple de força, amb les idees clares i amb una sola fi ta; fer una singladura lliure de llast i amb l’horitzó net.

Al llarg del seu mandat, es fan anualment els cursos de 2ª i un de 1ª que, per raons de logística, es fa a Sabadell. Es produeix un augment substancial de socis protectors, que avala la oportunitat de la idea, i es celebra a Mataró, el juny del 1976 un concurs de pesca submarina organitzat pel nostre club.

Les dificultats arriben de la ma del C.N. Granollers, quan el seu president Sr. Puig ens insta a retirar el compressor del lloc on era instal·lat, es a dir, del magatzem de material situat sota les grades de la piscina externa. Per activa i per passiva el Sr. Bescos intenta negociar, però l’actitud de tancament no varia i s’ha de demanar mediació al Sr. Alcalde per desencallar la situació. Tampoc s’obtenen resultats positius i davant les pressions dels socis, que necessitaven omplir les botelles, s’instal·la provisionalment en un magatzem propietat del Sr. Julià, a Canovelles.

Com passa gairebé en tots els mandats, a finals de 1977, es fa palès un cert cansament en alguns dels components de l’equip que dona suport al president, manifestant-se en la manca d’assistència a les reunions de junta. Es difícil fer la mateixa feina amb menys col·laboradors i els que la fan es cremen. Aquesta circumstància propicia un vot de censura i una carta adreçada a aquests senyor, demanant el compliment de les seves obligacions vers el club.

El cop de timó més important es dona quan, a proposta del president, s’aprova per 30 vots a favor i 1 en contra, el lloguer d’una casa situada al carrer Canigó, 10 a la Font Verda. Cal fer unes obres per adaptar-la a les necessitats reals del club, però a l’octubre de 1979, les reunions de junta ja es fan al nou local. Pocs mesos mes tard, al febrer de 1980, el Sr. Pere Bescós presideix la seva última assemblea com a responsable d’UNISUB GRANOLLERS.

Darrer número per imprimir del nostra fulletó trimestral

Descarregar PDF

(Descarrega't els últims fulletons d'activitats)

Invitació per imprimir del XIX Saló de la Immersió 2018

Descarregar PDF

Si tens imatges d'alguna activitat, envia-les i les publicarem a la nostra galeria.

Àlbums fotogràfics

Darrer Cartell per imprimir del CEM Les Franqueses

Descarregar PDF

Unisub - Unió Subaquàtica de Granollers 2017
info@unisubgranollers.cat